Zajišťování a kapitalizace pohledávek

Služby v této oblasti společnost CAV s.r.o. zpravidla poskytuje klientům, u kterých byl uplatněn vlastní systém řízení pohledávek. Vyvinutý a používaný systém je však možné využít i pro organizace nepoužívající systém řízení pohledávek naší společností.