Ekonomické poradenství

Služby v oblasti ekonomického a finančního poradenství nabízí společnost CAV s.r.o. ve vysoké kvalitě ve spolupráci s daňovými a finančními poradci, auditory a dalšími odbornými pracovníky. Ekonomické a finanční poradenství zaměřujeme zejména na tyto oblasti:

  • daňové a účetní poradenství, včetně zabezpečení auditu
  • zpracování finančních analýz jejichž cílem je ekonomicky ohodnotit firmu a výkonnost jejích podnikatelských aktivit
  • odbornou pomoc při zpracování podnikatelských záměrů, způsobů jejich financování, včetně zpracování a vyhodnocení žádostí o úvěr
  • řešení finančních, daňových a účetních aspektů při slučování, rozdělování nebo prodeji podniků, příp. jejich částí
  • oceňování podniků včetně stanovení bonity pohledávek
  • zpracování konsolidačních programů pro firmy s dlouhodobými finančními problémy
  • likvidace podniků nebo realizace vyrovnání u firem s dostatečným objemem majetku, ale neschopných zajistit dostatek zdrojů na pokračování podnikatelské činnosti
  • zpracování návrhů na prohlášení konkurzu a jeho prosazení u firem, které naplňují podmínky pro prohlášení konkurzu ve smyslu zákona o konkurzu a vyrovnání
  • ekonomický servis pro správce konkurzní podstaty a likvidátory, včetně návrhů na způsob zpeněžení majetku zahrnutého do konkurzní podstaty a realizace dražeb