Zajišťování a kapitalizace pohledávek

Služby v této oblasti společnost CAV s.r.o. zpravidla poskytuje klientům, u kterých byl uplatněn vlastní systém řízení pohledávek. Vyvinutý a používaný systém je však možné využít i pro organizace nepoužívající systém řízení pohledávek naší společností.

Komplexní služby v této oblasti zahrnují:

Zajištění pohledávek

  • zajištění pohledávek podáním žaloby u příslušného soudu
  • zajištění pohledávek ve formě exekutorského zápisu a při nedodržení sjednaných podmínek výkon exekuce
  • zajištění pohledávek uplatněním zástavního nebo zadržovacího práva, směnkou apod.

Inkaso pohledávek

  • inkaso pohledávek společnost provádí na celém území ČR, při inkasu pohledávek nevyžadujeme zálohy ani úhradu vynaložených nákladů, odměna zásadně vychází v procentu z vymožené částky

Vymáhání pohledávek exekutorským způsobem

  • v případě existence pravomocného rozsudku řešíme pohledávky ve spolupráci se soukromými exekutory; v těchto případech je dosahováno inkasa pohledávek téměř 100 % jejich nominální hodnoty
  • při vlastní exekuci zabezpečujeme personální, technickou a plnou organizační podporu

Převod věřitele

  • při tomto způsobu řešení pohledávek a závazků přebírá společnost CAV s.r.o. roli věřitele prostřednictvím odkoupení pohledávek
  • odkup pohledávek za dohodnutou cenu závisí na vyhodnocení bonity dlužníka, na výši a stáří pohledávky
  • účinným prostředkem v této oblasti je také vyhledávání vhodných subjektů pro zápočtové operace a smluvní realizace těchto operací