cz

Systém řízení pohledávek

Společnost CAV s.r.o. na základě několikaleté zkušenosti vybudovala komplexní systém pro řízení pohledávek. Jedná se o vzájemné propojení zcela nově vyvinutého informačního systému s lidským potenciálem, který zabezpečuje jednotlivé procesy řízení pohledávek.


Call centrum

Společnost CAV s.r.o. disponuje Call centrem s dostatečným a pravidelně školeným personálem a odpovídajícím technickým zázemím.

Call centrum je nezbytnou součástí celého systému, neboť zde dochází k prvnímu vzájemnému kontaktu s dlužníkem a získané informace slouží mimo jiné také ke stanovení bonity jednotlivých pohledávek.

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Mimosoudní vymáhání pohledávek je prováděno formou korespondenční, telefonickou a osobních kontaktů s dlužníky.

V rámci mimosoudního vymáhání je na dlužníky soustavně vyvíjen tlak s narůstající intenzitou. Informační systém je schopen na základě volitelně požadovaných parametrů denně vyhotovit neomezené množství podkladů ke korespondenčnímu oslovení klienta.

Korespondenční oslovení je opakované podle předem připravených schémat, které byly vyvinuty s ohledem na dosažení maximální efektivity. Jednotlivá schémata jsou volena podle stanovené bonity pohledávky.

Telefonické a osobní kontakty s dlužníky provádí speciálně zaškolený personál.

Veškeré úkony spojené s mimosoudním vymáháním pohledávek jsou zcela v souladu s právním řádem a jsou předem konzultovány s majitelem pohledávek.

Soudní vymáhání pohledávek

Soudní vymáhání pohledávek je převážně aplikováno po vymáhání mimosoudním.

Prostřednictvím vlastní právní služby jsou u příslušných soudů podávány žaloby vůči předmětným dlužníkům.

V současnosti naše právní služba dosahuje při soudním řešení pohledávek u cca 80 % případu velmi rychlé soudní rozhodnutí ve formě platebních rozkazů.

Výkony soudních rozhodnutí

Veškeré výkony soudních rozhodnutí jsou prováděny prostřednictvím soukromých exekutorů s celorepublikovou působností.

Společnost CAV s.r.o. je oprávněna provádět dražební činnost.

Přihlášky do konkursních, vyrovnávacích a likvidačních řízení

Společnost CAV s.r.o., je vzhledem k odběru obchodního věstníku v elektronické podobě a okamžitého importu těchto dat do vlastního informačního systému, prakticky ihned informována o všech zveřejňovaných informacích týkající se konkursních, vyrovnávacích a likvidačních řízení.

schema

Základní popis informačního systému

Základní charakteristikou informačního systému je jeho otevřenost s možností on-line vstupu ze strany oprávněných osob, včetně vlastníka pohledávek. Vlastníku pohledávky dává zejména možnost, aby byl kdykoliv informován o stavu řešení jednotlivých pohledávek.

Otevřenost informačního systému výrazně usnadňuje a zrychluje komunikaci mezi společností CAV s.r.o. a vlastníky pohledávek.

Jedná se zejména o import a export dat k pohledávkám, což výrazně usnadňuje zejména:

Systém je navržen tak, že ke každé pohledávce se zaznamenává velké množství údajů.

Mezi stěžejní patří:


Vyhodnocování dat a výstupy

Na základě velkého výběru kritérií je možné vyhodnocovat jednotlivé statuty pohledávek a následně tak upravovat jednotlivé přístupy k řešení pohledávek s ohledem na požadovaný výsledek, úhradu pohledávek.